Консултации за управлението на кредитния риск:

Untitled-2 copy

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен посредник и консултант при застраховане на вземания

Специализиран екип

ARS Bulgaria развива своята местна експертиза в застраховането на вземания вече 10 години. Ние сме първият и единствен брокер, който инвестира в екип, специализиращ само и единствено в управление и застраховане на вземания.
Имаме дългогодишен опит и широки познания в застраховането и финансирането на вземания, както и в местните и международните търговски практики. Знаем, че всеки бизнес има своите специфики и не се боим да предизвикваме себе си и застрахователите, за да намерим вярното решение за всеки наш клиент.
Нашата задача е да познаваме клиентите си и да структурираме полици, които отговарят на нуждите на бизнеса им. Усилията ни са насочени не само върху ценовите параметри, а и към подобряване на други условия, за да получат клиентите ни максималното възможно обезщетение без забавяне или ненужна документална тежест.

Екипът ни се състои от

специалист в структурирането и договарянето на застрахователни покрития,

акаунт мениджър с експертиза във финансиране на вземания и финансов анализ,

акаунт мениджър с над 5 години опит в ликвидация на щети и обслужване на Застраховане на вземания и над десет години опит в Общо застраховане.

Фокус върху нестандартни решения и иновации

ARS Bulgaria се ползва с доверието на първокласните застрахователи и успява да договори множество изключения от стандартните им условия, клаузи непознати на местния пазар, както и чрез иновации да помогне на клиентите си да застраховат рискове, които доскоро се смятаха за незастраховаеми. Също така структурираме решения за подобряване на оборотния капитал.

Достъп до над десет международни застрахователя на вземания

ARS Bulgaria работи само с първокласни застрахователи и в зависимост от профила и нуждите на всеки свой клиент се обръща към местно представени застрахователи или такива от Лондон, Франкфурт или Брюксел. Най-голяма възможност за избор имат клиентите ни, които желаят да водят политика на стриктен кредитен контрол.

Свържете се с нас:

Ще ви консултираме по отношение на кредит риск мениджмънта и застраховането на вземания

Димитър Михайлов
Мениджър отдел “Trade Credit”
+359.894590341
dimitar.mihaylov@arsbulgaria.com

Ралица Иванова
Акаунт мениджър
ralitsa.ivanova@arsbulgaria.com

Ирена Кръстева
Акаунт мениджър
irena.krusteva@arsbulgaria.com