image_print
Застраховка на вземания

Това е застрахователно решение, което обезщетява доставчик на стоки или услуги срещу загуби от неплащане на търговски вземания поради несъстоятелност, забавяне в плащането или политически риск.

Защитете вземанията си и ускорете растежа

Структурираме застрахователни решения, които не само гарантират вземанията ви, но и спомагат да се увеличат продажбите чрез експанзия на нови или по-рискови пазари, а също и чрез увеличаване на обемите и заздравяване на взаимоотношенията с текущите клиенти.

Предимството да работите с ARS Bulgaria

Имате на разположение експерти с над 10 години опит в застраховането на кредитен риск, финансирането на вземания и ликвидацията на щети. Нашите отлични взаимоотношения със застрахователи с доказана репутация и принадлежността ни към мрежата на Aon ще ви позволят да намерите решение дори и за сложните казуси, да получите най-добрите условия и да спестите ценно време.

Зaстраховане на цяло портфолио

Застраховането на цяло портфолио е предназначено да защити всички ваши сделки на отложено плащане. Очаква се, че вие ще поискате покритие за всеки свой клиент, който потенциално може да се застрахова, или ще обосновете предоставен от вас лимит, ако е договорена опция да давате лимити по свое усмотрение (дискреционни лимити).

Това е най-често използването решение за застраховане на вземания, което традиционно включва пакет от услуги – пазарно разузнаване и мониторинг на купувачи, събиране на вземанията и защита от неплащане. Диверсифицирания портфейл от купувачи помага на застрахователите да предлагат много конкурентни премии и ниски самоучастия при застраховане на цяло портфолио.

Много текстове и покрития в полиците могат да бъдат адаптирани към конкретните ви нужди. Затова ви насърчаваме да се свържете с нашия екип, за да обсъдим вашите бизнес процеси и желания. Ние ще ви помогнем при структурирането на полицата, за да се възползвате от множество иновативни решения, които могат да помогнат на компанията ви.

Застраховане на ключови клиенти

Полицата за ключови клиенти позволява да застраховате малък брой подбрани купувачи. Това обикновено са най-големите 10 – 15 купувача с обща стойност на лимитите над 10 млн. EUR. При структуриране на портфейла от клиенти, е възможно да се приложат и критерии различни от размер, но те трябва да се комуникират със застрахователите и да се вземе тяхното съгласие. Застрахователите могат да наложат допълнителни самоучастия и условия, които обикновено не бихте срещнали в полиците покриващи цяло портфолио.

ARS Bulgaria ще ви помогне да структурирате приемливо портфолио и може да договори полица с традиционен или нишов международен застраховател, който е готов да отговори на нуждите ви. Някои от решенията биха могли да включват незануляеми 12 месечни кредитни лимити.

Не се учудвайте, ако някои застрахователи поискат от вас актуални одитирани финансови отчети на купувачите ви или друга информация. Затова е добра идея да се свържете с екипа ни предварително и да обсъдим какви документи ще са необходими за оценката на купувачите и преговорите по условията на полицата.

Застраховане на единични клиенти

Полиците за застраховане на единични купувачи (или единични транзакции) се смятат за най-трудните за договаряне застраховки на вземания. Купувачът следва да демонстрира добро финансово състояние и в някои случаи застрахователят ще иска да говори директно с финансовия екип на купувача, включително и да получи мениджърски отчети и прогнози.

Както застраховането на ключови клиенти, решенията за единични купувачи не са предназначени за най-рисковите ви клиенти. Покритието ще ви защити от голяма единична щета (напр. 5млн евро), като същевременно ви дава сигурност посредством незануляем лимит за купувача.

Не се изненадвайте, ако бъдете помолени да предоставите актуални одитирани финансови отчети на купувача и да съдействате за директен контакт с неговия финансов отдел. Свържете се екипа ни предварително, за да обсъдим какво ще е необходимо за оценката на купувачите и преговорите по условията на полицата.