общо и специализирано застраховане:

Untitled-2 copy

Обхваща застраховки Имущество (Сгради; Машини, Съоръжения и Оборудване; Стоково-материални запаси), Всички рискове на Строителството / Монтажа, Отговорности (Обща гражданска отговорност; Отговорност на продукта; Отговорност на работодателя; Професионални отговорности; Кибер отговорности) Карго, Селскостопанско застраховане (Земеделски култури; Животни), Авиационно, Морско, Банково застраховане, Застраховка Тероризъм, Застраховка Прекъсване на бизнеса

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен консултант в общото и специализирано застраховане

Разработване и прилaгане на успешни практики и стратегии

Преглед и оценка на качеството, целесъобразността и пригодността на съществуващи покрития към бизнеса на фирмата. Изготвяне на доклад с конкретни препоръки за оптимизация на застра- хователното покритие и становище във връзка със задължителни и препоръчителни покрития.

Прилагане на най-добрите практики на местния и международния пазар в зависимост от конкретния случай. Възможност за използване ноу-хау и ангажиране на международни експерти чрез достъп до глобалната мрежа на Aon.

Разработване на цялостна стратегия за управление на риска в предприятието с основна цел осигуряване на ефективна защита и превенция проявление на рискове.

Специализиран екип

Екип висококвалифицирани експерти с над 10-годишен опит във водещи международни застрахователни компании и застрахователни брокери.

Специализация, опит и експертиза за ефективно управление на производствени и търговски рискове.

Експертно съдействие и последващо обслужване при настъпване на застрахователно събитие и ликвидацията на щетите. Ние обслужваме щети за над 5 млн. лв. годишно.

Изградени стабилни партньорски взаимоотношения със застрахо- вателни компании, осигуряващи на нас и нашите клиенти най-конкурентни условия и баланс като съотношение цена – качество.

Доверие и партньорство

Стремежът за изграждане на дългосрочни отношения, основани на доверие и партньорство с клиентите на компанията, които избират ARS Bulgaria за предпочитан партньор за няколко последователни години, дава възможност за детайлно опознаване особеностите на бизнеса, широк поглед върху развитието и своевременното подсигуряване на възникналите застрахователни потребности за адекватно и целесъобразно управление и обезпечавaне на рисковете.

Свържете се с нас:

Ще ви консултираме по отношение на общо и специализирано застраховане.

Венцислав Стойков
Директор общо и
специализирано застраховане
+359.899969644
ventsislav.stoykov@arsbulgaria.com

Петър Бонев
Старши мениджър
обслужване на клиенти
+359.893406568
petar.bonev@arsbulgaria.com

Божана Георгиева
Старши мениджър
Обслужване на клиенти
+359.884765015
bozhana.georgieva@arsbulgaria.com

Димитър Златанов
Мениджър обслужване на клиенти
+359.893015244
dimitar.zlatanov@arsbulgaria.com