ПРИДОБИВКИ В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ:

Untitled-2 copy

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен брокер и консултант по структуриране и управление на придобивки в полза на служителите

Оптимални и иновативни решения чрез използване на най-добрите технологични решения

Специализирана програма / софтуер за мониторинг и администриране на искания за изплащане на обезщетения.

Мобилно приложение за целите на ясна и структурирана комуникация към служителите относно всички застраховаеми придобивки на компанията. Един източник за комуникация.

Платформа за организиране на Профилактични прегледи, чрез On-line записване на часове и изготвяне на графици.

On-line проучване за удовлетвореност на служителите от придобивките на служителите.

Специализирани решения за придобивки на служителите спрямо потребността на компанията

Оптимизиране на застрахователните покрития.

Постигане на оптимални премии.

Разработваме цялостна програма за комплексно обслужване, която обхваща всички процеси – от събирането на предварителна информация и договаряне на най-добрите условия, до последващото обслужване на всеки един служител.

Изготвяне на информационни материали по договорите.

Екип от специалисти подбран специално да работи по Вашия договор.

Мониторинг на щетимостта по догорите и изготвяне на мерки за справянето и ограничаването им

Намаляване на риска

Следене на финансовата стабилност на застрахователните компании

Обслужване от А-Я – от анализ на покритието, до включване на служителите, през записване на членове семейства до управление и администриране на договора до анализ на договора и ползваемостта.

Застрахователни решения, специално разработени за клиентите, Алтернативно програми като придобивки на служителите.

Първият Брокер носител на престижната награда „Застрахователен Брокер на годината 2015 Животозастраховане“

В компанията работят 39 служители, като най-голям е отделът Health and Benefits – 12 служителя;
ARS Bulgaria разработи мобилно приложение, с което служителите ще получават достъп до информация за застрахователните договори – покритие, лечебни заведения, документи за възстановяване на разходи, срокове и др.

Брокерът предоставя на клиента ползване на специално разработен софтуер за записване на часове за профилактични прегледи, ако са обект на покритие по договора.

Свържете се с нас:

Ще ви консултираме по отношение на здравното застраховане.

ARS Bulgaria

гр. София 1504, ул. „Шейново“ № 7, ет. 1
+359 (2) 933 78 16
office@arsbulgaria.com