image_print
Здравна застраховка

Здравната застраховка осигурява финансово обезпечение при необходимостта от неотложно или планирано лечение, както и прегледи и изследвания. Покритието може да включва всички или част от изброените дейности по-долу:

 • Пакет профилактика и подобряване на здравето
  Включва основни профилактични и допълнителни прегледи и медицински изследвания, за установяване на здравословното състояние и за ранно диагностициране и откриване на заболявания. Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Пакет извънболнична медицинска помощ
  Включва здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ, първични и вторични прегледи при свободно избран лекар, прегледи в амбулаторни и домашни условия, както и различни типове медицински изследвания.
 • Болнична Медицинска
  Помощ включва прием и настаняване в болнични заведения, консултации, диагностика и лечение, различни по сложност хирургически операции.
 • Пакет други здравни грижи за болните в домашни и болнични условия
  От медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес, транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго, специални условия при болничното лечение.
 • Пакет възстановяване на разходи
  Включва извършени разходи за лекарства и помощни средства по предписание на лекар специалист. Пакетът може да включва покритие за диоптрични стъкла или лещи по предписание на лекар.
 • Пакет стоматологична помощ
  Включва извършени разходи по дентална медицина.