image_print
Програми за ангажираност на служителите

ARS Bulgaria предоставя услуги свързани с управление, мотивация и задържане на ключови служители в организацията. Ангажираните служители са един от ключовите фактори, оказващи влияние върху бизнес резултатите на компанията и предоставянето на отличаващо се обслужване към клиентите. Изграждането и задържането на висока ангажираност сред служителите и създаването на стимулираща работна среда доказано са основни предпоставки за постигане на успешно и устойчиво бизнес развитие.

Церемонията „Най-добър Работодател“

ARS е ексклузивен партньор на Aon Corporation в България, организиращ и провеждащ глобалното проучване „Аон Най-добрите работодатели“ (Aon Best Employers Study) в България повече от 10 години. За това време сме изследвали повече от 500 компании и сме достигнали до над 150 000 служители, работещи в повече от 10 индустрии.

Опитът ни показва, че компаниите, отличаващи се като отлични работодатели, инвестират дългосрочно в своите служители – поставят ги на преден план, ценят и търсят мнението им постоянно. За тях титлата „Най-добър работодател“ е не само моментна награда, а резултат на непрекъснати усилия да предоставят най-добрата среда за своите служители, поставяйки тях в центъра на организацията.

Вие допитвате ли се до своите служители? Знаете ли какво е тяхното мнение за компанията и какво ги мотивира? Искате ли да сте сред отличените компании? Присъединете се към семейството на „Най-добрите работодатели“! Покажете им, че те са ценни за вас, а мнението им е от значение, за да си осигурите привличане на талантливи хора, завишена мотивация и задържането им в дългосрочен план.

Включете се сега!

Проучване на ангажираността и мотивацията на служителите

ARS провежда проучвания за измерване ангажираността и удовлетвореността на служителите в зависимост от потребностите на нашите клиенти. Ще ви съдействаме по пътя ви да станете предпочитан работодател за настоящите и бъдещите членове на вашия екип.

Като консултанти, ние разбираме важността служителите да се чувстват добре, мотивирани и вдъхновени, работейки при вас. Когато имате мотивиран екип, вие постигате по-високи резултати, вашите служители идват с усмивка на работа, не бързат да си тръгнат и нещо повече – чувстват се отговорни да се представят все по-добре.

Знаете ли как да достигнете до тях? Имате ли необходимия инструмент да получите открита и честна обратна връзка от екипите си? Знаете ли от какво имат нужда те и какво ще ги мотивира и ангажира повече?

Свържете се с нас и ще ви помогнем да достигнете до своите служители.

Други допълнителни консултантски услуги в областта на човешките ресурси

Индивидуални проучвания според потребностите на клиента

Консултантите на ARS са специализирани в подготовката и изготвянето на проучвания спрямо индивидуалните потребности на компаниите. Част от проучванията, които сме организирали и провеждали, са:

  • За ангажираност и удовлетвореност на служителите
  • Корпоративна култура
  • Клиентска удовлетвореност
  • Проучване за получаване на обратна връзка от служители/клиенти по конкретни продукти и/или услуги
  • Кратки запитвания по актуален въпрос за компанията и др.

Вярваме, че индивидуалният ни подход допринася за по-доброто разбиране потребностите на нашите клиенти, както и на техните служители и клиенти.

Организиране и провеждане на качествени изследвания

Вярваме, че ангажираните служители съставят сплотен и продуктивен екип и затова ценим мнението на всеки един от тях поотделно. Освен статистическите данни, ние ще погледнем на вашите служители като основна движеща сила в компанята, за да анализираме качествено, какво точно стои зад цифрите.

От резултати към действия

Последващите стъпки са също от изключително значение. Работата с резултатите, тяхното разчитане и анализиране крие част от отговорите на вашите въпроси. Какво стои зад цифрите обаче? Какво провокира служителите да оценят факторите от работната среда по конкретния начин? Като външни и независими консултанти ще влезем при вашите служители и ще ги попитаме директно. Ще съставим фокус групи, чиято цел е да се идентифицират конкретни причини за посоченото мнение и да се генерират реално приложими, практични идеи и предложения, които мениджмънт екипът може да въведе.

Какво отличава най-добрите работодатели от останалите?

Компаниите, които са предпочитани работодатели, възприемат ангажираността като постоянен и непрекъснат процес. Търсят непрестанна обратна връзка от своите служители на регулярна база и взимат под внимание тяхното мнение.

Цялостна стратегия за оценка, подобряване и комуникиране на план за допълнителни придобивки към служителите

Иновативен продукт, който включва няколко етапа и затваря цялостния цикъл – от избор на най-подходящия пакет с допълнителни придобивки до администрирането им.

Какво ще направим за вас?

  • Изследваме нагласите на служителите спрямо допълнителните придобивки и кои ще отговарят в най-голяма степен на техните потребности
  • Подготвяме план за комуникация на избрания пакет с придобивки и подпомагаме компанията да го комуникира към служителите
  • Преговаряме с потенциалните доставчици и договаряме най-изгодните оферти за компанията-клиент
  • Извършваме администрацията на всички или избрани придобивки от комуникационния план.

За повече информация се свържете с нас.