Консултиране в областта на човешките ресурси:

Untitled-2 copy

ARS Bulgaria предоставя услуги, свързани с управление, мотивация и задържане на ключови служители в организацията.

Провеждаме проучване за ангажираността в малки, средни и големи компании, използвайки глобално призната методология, която измерва нивата на ангажираност и удовлетвореност на служителите. Силно предимство на методологията е, че е адаптирана към демографията и спецификите на различните региони по света и бива актуализирана всяка година.

Ангажираност и мотивация

Ангажираните служители са един от ключовите фактори, оказващи влияние върху бизнес-резултатите на компанията и предоставянето на отличаващо се обслужване към клиентите. Изграждането и задържането на висока ангажираност сред служителите и създаването на стимулираща работна среда доказано са основни предпоставки за постигане на успешно и устойчиво бизнес-развитие.

Ефективни стратегии, за да бъдете предпочитана работодателска марка в региона

Проучване на мнението на служителите и тяхната удовлетвореност от конкретни области на работната среда; доколко са ангажирани с бизнеса на компанията и с действията си допринасят за подобряване на нейните резултати.

Консултиране как да се позиционирате като силна и предпочитана работодателска марка в региона и на пазара на труда в България.

Сравнение на Вашата компания с тенденциите на пазара в България и сектора, в който попадате, по отношение на удовлетвореност и ангажираност на служителите.

Предоставяне на най-добрите практики и политики по отношение управлението на хора, задържане и мотивация на таланти във вашата индустрия.

Изготвяне на цялостна стратегия за оценка, дизайн и внедряване на атрактивен План за допълнителни придобивки към служителите.

Част от нашите клиенти

SAP Labs Bulgaria, VMware, Tavex, DHL Express, SiteGround, Kalinel, Japan Tobacco International, Phillip Morris, Servier Medical, Actavis, Schneider Electric, AES Bulgaria, Electrostart, Good Mills, SCANIA Bulgaria и др.

 

„Най-добрите работодатели“ 

Повече информация за проучването и инициативата „Най-добрите работодатели“ може да намерите на следния уебсайт:

https://www.kincentric.com/bestemployers

Свържете се с нас:

Ще ви консултираме в областта на човешките ресурси и ще ви съдействаме да бъдете част от “Най-добрите работодатели”

Виолета Георгиева
Ръководител на проекта BES
+359 889 707 477
violeta.georgieva@arsbulgaria.com