УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМИ:

Untitled-2 copy

Отдел „Глобани клиенти“ на ARS Bulgaria е кореспондент на глобалната мрежа на Аon за България, предоставящ на клиенти и колеги експертни съвети, консултации и ресурси, предлагани от Aon Risk Solutions в над 120 държави, в които компанията оперира.
Екипът на ARS Bulgaria работи с мрежата от международни клиенти на Аон и с клиенти, които имат нужда от управление на риск през граница, чрез ефективно изпълнение, координиране и оптимизиране на застрахователни програми и разработване на международни и местни решения за управление на риска.

ARS Bulgaria, отдел „Глобални клиенти“ във факти и цифри:

Екип от експерти, добре запознати с уникалните предизвикателства на бизнеса на международно ниво, с над 15 години опит в застраховането

Екипът обслужва над 120 глобални и местни клиенти и е специализиран във въвеждането и обслужването на глобални застрахователни програми на местно ниво

Обслужване на клиенти на Аон, опериращи в Македония;

Специализирани софтуери и платформи: Global Account Management System, Risk Console

Проследяване на бизнес развитието на местните клиенти. Идентифициране на новите рискове и предоставяне на адекватни решения

Пълно съдействие при уреждане на щети, базирано на съществен опит с големи и сложни щети

Оказване на съдействие при работата с глобални застрахователни програми с оглед на тяхната специфика

Анализиране на застрахователните нужди и отговорности на клиентите по лизингови и други договори

Консултиране по въпроси, касаещи местното законодателство в сферата на застраховането