ARS Bulgaria e  ексклузивен кореспондент на Aon Corp и водещ доставчик на решения за управление на риска, застрахователно посредничество и услуги свързани с човешкия капитал. Компанията е основана от Aon Corp през 2000-та година, като в момента екипът наброява над 40 професионалисти, с различен експертен профил.

Aon Corp е глобален лидер за корпоративни услуги, предоставящ широк спектър на бизнес решения в сферата на здравното застраховане, пенсионното осигуряване и консултации за управление на риска.

С над 50 000 служители в 120 държави Аon спомага за постоянното подобряване на бизнес резултатите на своите клиентите, като идентифицира и ограничава техните рискове и предоставя добавена стойност за техния бизнес.

misionНашата мисия е да бъдем ключов партньор на бизнеса в сферата на застрахователното посредничество, управлението на риска и консултациите в областта на човешките ресурси, предоставяйки глобални решения, които да изведат бизнеса на следващо ниво.

visionВизията на ARS Bulgaria e да изпреварим пазарните тенденции и да водим нашите клиенти към иновативност и устойчивост на бизнеса.
mision

Мисията на ARS Bulgaria е да бъдем водещият партньор на бизнеса в сферата на застрахователното посредничество, управлението на риска и консултициите в областа на човешките ресурси, предоставяйки глобални решения, които да изведат бизнеса на следващо ниво.

vision

Визията на ARS Bulgaria e да изпревари тенденциите и да водим нашите клиенти към иновативност и просперитет.