ARS Bulgaria e ексклузивен кореспондент на Aon Corp и водещ доставчик на решения за управление на риска, застрахователно посредничество и услуги свързани с човешкия капитал. Компанията е основана от Aon Corp през 2000-та година, като в момента екипът наброява над 40 професионалисти, с комлексен експертен профил.

Aon Corp е глобален лидер за корпоративни услуги, предоставящ широк спектър на бизнес решения в сферата на общото и здравното застраховане, финансовото застраховане и консултации за управление на риска.

С над 50 000 служители в 120 държави Аon спомага за постоянното подобряване на бизнес резултатите на своите клиентите, като идентифицира и ограничава техните рискове и предоставя добавена стойност за техния бизнес.

Чрез глобални решения и местна експертиза ние ви съдействаме:

  • да управлявате бизнес риска успешно
  • да ангажирате и задържате ключови хора
  • да извличате максимума от застрахователните решения

ARS Bulgaria, помага на бизнеса ви
да достига по-високо ниво на развитие като:

  • изпреварва пазарните тенденции
  • води към инициативност и устойчивост
  • предоставя превенция и защита