Лични данни

ARS Bulgaria предоставя застрахователни услуги, бизнес консултации и решения за управление на риска, както и консултиране в областта на човешките ресурси. За да е възможно предоставянето на посочените услуги, е необходимо да обработваме личните данни на различни категории лица. Моля запознайте се с информацията за дейностите по обработка, които извършваме за:

 

Клиентите и партньорите (вкл. техните служители)
Кандидатите за работа
Посетителите на офиса ни

 

За подобряване на функционалностите на настоящия сайт използваме бисквитки. Можете да се информирате за тази обработка като се запознаете с нашата Декларация за използването на бисквитки.

 

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: gdpr@arsbulgaria.com.

 

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена, ЕГН/ЛНЧ/ЛН и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост може да поискаме допълнително данни, както и документ за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас (физически адрес, електронен адрес), съгласно предпочитаната форма за комуникация. За ваше улеснение сме изготвили образец, който съдържа указание за начините на изпращане на искането и изискванията при всеки от тях.

 

Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, ще Ви уведомим, като посочим и причините, които налагат удължаването.

 

При актуализиране на нашите съобщения за поверителност, направени като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни, промените ще бъдат публикувани на сайта и няма да Ви уведомяваме индивидуално за извършените промени.

Важно съобщение относно Коронавирус COVID-19. Прочетете тук.