Придобивки в полза на служителите

Начало Бизнес линии Придобивки в полза на служителите

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен брокер и консултант по структуриране и управление на придобивки в полза на служителите?

Структуриране и управление на придобивки в полза на служителите

Оптимални и иновативни решения чрез използване на най-добрите технологични решения
 • Специализирана програма / софтуер за мониторинг и администриране на застрахователни претенции
 • Мобилно приложение улесняващо комуникацията на придобивките към служителите и предоставящо бърз и лесен достъп до нашия екип за въпроси и съдействие
 • Платформа за организиране на Профилактични прегледи, чрез On-line записване на часове и изготвяне на графици
 • Online проучване за удовлетвореност на служителите от предоставените придобивки
Специални решения за придобивки на служителите спрямо потребността на компанията
 • Оптимизиране на застрахователните покрития.
 • Постигане на оптимални премии
 • Разработване на цялостна програма за комплексно обслужване, която обхваща всички процеси – от събирането на предварителна информация и договаряне на най-добрите условия, до поседващото обслужване на всеки един служител
 • Изготвяне на информационни материали за комуникация на придобивките към служителите
 • Отдаден екип от специалисти, отговорни за обслужването на Вашите служител
Мониторинг на развитието на щетимостта по договора и адаптиране на застрахователното покритие
 • Изготвяне на мерки за управление и ограничаване на риска
 • Следене на финансовата стабилност на застрахователните компании
 • Анализ на ефективността на застрахователното покритие през периода на полицата
 • Поддържане на застрахователното покритие актуално спрямо развитието на пазара
Нашият екип

Нашият екип

В момента екипът наброява над 40 професионалисти, с комплексен експертен профил , като най-голям е отделът Health and Benefits - 28 служители

Мобилно приложение

Мобилно приложение

ARS Bulgaria предоставя мобилно приложение, с което служителите ще получават достъп до информация за застрахователните договори - покритие, лечебни заведения и други

Специален софтуер

Специален софтуер

Брокерът предоставя на клиента ползване на специално разработен софтуер за записване на часове за профилактични прегледи, ако са обект на покритие по застрахователния договор