Придобивки в полза на служителите

Начало Бизнес линии Придобивки в полза на служителите

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен брокер и консултант по структуриране и управление на придобивки в полза на служителите?

Структуриране и управление на придобивки в полза на служителите

Оптимални и иновативни решения чрез използване на най-добрите технологични решения
 • Специализирана програма / софтуер за мониторинг и администриране на застрахователни претенции
 • Мобилно приложение улесняващо комуникацията на придобивките към служителите и предоставящо бърз и лесен достъп до нашия екип за въпроси и съдействие
 • Платформа за организиране на Профилактични прегледи, чрез On-line записване на часове и изготвяне на графици
 • Online проучване за удовлетвореност на служителите от предоставените придобивки
Специални решения за придобивки на служителите спрямо потребността на компанията
 • Оптимизиране на застрахователните покрития.
 • Постигане на оптимални премии
 • Разработване на цялостна програма за комплексно обслужване, която обхваща всички процеси – от събирането на предварителна информация и договаряне на най-добрите условия, до поседващото обслужване на всеки един служител
 • Изготвяне на информационни материали за комуникация на придобивките към служителите
 • Отдаден екип от специалисти, отговорни за обслужването на Вашите служител
Мониторинг на развитието на щетимостта по договора и адаптиране на застрахователното покритие
 • Изготвяне на мерки за управление и ограничаване на риска
 • Следене на финансовата стабилност на застрахователните компании
 • Анализ на ефективността на застрахователното покритие през периода на полицата
 • Поддържане на застрахователното покритие актуално спрямо развитието на пазара
Нашият екип

Нашият екип

В момента екипът наброява над 40 професионалисти, с комплексен експертен профил , като най-голям е отделът Health and Benefits - 12 служителя

Мобилно приложение

Мобилно приложение

ARS Bulgaria предоставя мобилно приложение, с което служителите ще получават достъп до информация за застрахователните договори - покритие, лечебни заведения и други

Специален софтуер

Специален софтуер

Брокерът предоставя на клиента ползване на специално разработен софтуер за записване на часове за профилактични прегледи, ако са обект на покритие по застрахователния договор

Важно съобщение относно Коронавирус COVID-19. Прочетете тук.