Програми за ангажираност на служителите

Начало Бизнес линии Програми за ангажираност на служителите

ARS Bulgaria предоставя услуги, свързани с управление, мотивация и задържане на ключови служители в организацията

Провеждаме проучване за ангажираността в малки, средни и големи компании, използвайки глобално призната методология, която измерва нивата на ангажираност и удовлетвореност на служителите. Силно предимство на методологията е, че е адаптирана към демографията и спецификите на различните региони по света и бива актуализирана всяка година

Консултиране в областта на човешките ресурси

Ангажираност и мотивация
  • Ангажираните служители са един от ключовите фактори, оказващи влияние върху бизнес-резултатите на компанията и предоставянето на отличаващо се обслужване към клиентите. Изграждането и задържането на висока ангажираност сред служителите и създаването на стимулираща работна среда доказано са основни предпоставки за постигане на успешно и устойчиво бизнес-развитие
Ефективни стратегии, за да бъдете предпочитана работодателска марка в региона
  • Проучване на мнението на служителите и тяхната удовлетвореност от конкретни области на работната среда; доколко са ангажирани с бизнеса на компанията и с действията си допринасят за подобряване на нейните резултати
  • Консултиране как да се позиционирате като силна и предпочитана работодателска марка в региона и на пазара на труда в България
  • Сравнение на Вашата компания с тенденциите на пазара в България и сектора, в който попадате, по отношение на удовлетвореност и ангажираност на служителите
  • Предоставяне на най-добрите практики и политики по отношение управлението на хора, задържане и мотивация на таланти във Вашата индустрия
  • Изготвяне на цялостна стратегия за оценка, дизайн и внедряване на атрактивен план за допълнителни придобивки към служителите
Част от нашите клиенти

SAP Labs Bulgaria, VMware, Tavex, DHL Express, SiteGround, Kalinel, Japan Tobacco International, Philip Morris, Servier Medical, Actavis, Schneider Electric, AES Bulgaria, Electrostart, Good Mills, SCANIA Bulgaria, Progress, JYSK, Discordia

„Най-добрите работодатели“

Повече информация за проучването и инициативата „Най-добрите работодатели“ може да намерите на следния уебсайт:

https://www.kincentric.com/bestemployers

Фокус групи и дълбочинни интервюта

Фокус групи и дълбочинни интервюта

Възможност за качествени измервания на ключови отдели и/или хора във вашата фирма, чрез което открояваме зоните за подобрение, касаещи процесите на вашия бизнес, и заедно генерираме предложения за ефикасни и навременни действия

Отличителна церемония

Отличителна церемония

Чрез участие в проучването за ангажираност, вашата компания има възможност да бъде сертифицирана и отличена на изискана годишна церемония „Най-добрите работодатели България“, която е широко-разпознавана в бизнес средите и поражда висок медиен интерес

Сравнителен анализ

Сравнителен анализ

Ценно предимство за вас е съпоставянето на ангажираността и удовлетворението на движещата сила в компанията ви, спрямо средното ниво за България, спрямо най-високите резултати в страната ни, както и спрямо специфичната индустрия, в която оперирате