Липсват кадри за 28 професии – Мениджмънт – manager.bg

„Гъвкавостта и служителското преживяване са станали водещи при привличане и задържане на кадри,“ сподели Христо Борисов, CEO на ARS Bulgaria. Повече за темите относно кризата на човешкия ресурс в Европа и у нас и привличането на таланти, прочетете тук: www.manager.bg