Телефони за услуги и сигнали във връзка с COVID 19

Здравеопазване

02 80 78 757

 

Национална денонощна линия за COVID-19 на Министерство на здравеопазването

119

 

Национална система за спешни повиквания

0802 440 471

0882 932 220

Столична регионална здравна инспекция

Социален патронаж

02 81 88 522

0879 811 403

Доставка на храни и лекарства на самотно живеещи, трудно подвижни и болни възрасти хора

Информация и сигнали

0700 173 10


Контактен център на Столична община за информация сигнали за хора под карантина, които се обработват от СДВР и СРЗИ

02 948 24 04


02 971 38 56

Денонощен ситуационен център на Министерството на външните работа

Психологическа помощ

В случай, че желаете да подсигурите професионална
психологическа подкрепа на вашите служители, моля да се
свържете на:

По повод продължаващото разпространение на COVID-19 както в България, така и в международен мащаб, бихме искали да Ви уверим, че ние оставаме на ваше разположение и ще продължаваме да Ви подкрепяме. Моля свържете се с обслужващия ви акаунт мениджър или на телефона по- долу.