Христо и Румяна от ARS България: Служителите търсят повече преживявания в компанията (ВИДЕО) – Бизнес новините (businessnovinite.bg)

„Тези компании, които успяват да заложат гъвкавост в политиките си, които се адаптират към онова, което се случва със служителите им, но покриват и заложените цели – те привличат повече талантите,“ казва Румяна Босева, СЕО на ARS Bulgaria. Чуйте нашите бизнес лидери, Румяна Босева и Христо Борисов в репортажа по BTV тук: www.businessnovinite.bg