Чрез глобални решения и местна експертиза ние ви съдействаме

Да управлявате бизнес риска успешно

Виж повече

Да ангажирате и задържате ключови хора

Виж повече

Да извличате максимума от застрахователните решения

Виж повече

Програма за подкрепа на служителите

Виж повече

Телефони за услуги и сигнали във връзка с COVID 19

Виж повече

За нас

ARS Bulgaria e ексклузивен кореспондент на Aon Corp и водещ доставчик на решения за управление на риска,
застрахователно посредничество и услуги свързани с човешкия капитал

Експертизата ни в числа

24

Години
опит

50

Експерта
в различни сфери

1000

Корпоративни
клиента

200000

Обслужвани
лица

20000000

Лева обслужени
щети годишно

Бизнес линии

Придобивки
за персонала

Общо
застраховане

Глобални
програми

Автомобилно
застраховане

Застраховане
на кредитен риск

Ангажираност
на служителите

Процеси с добавена стойност *

1.

Анализираме риска, за да разберем точните ви бизнес нужди, специфики и цели

2.

Структурираме дизайна на застрахователното покритие, който включва параметрите, които вие желаете да постигнете

3.

Организираме търг за избор на застраховател и анализираме конкурентните оферти с максимално оптимизирани финансови условия и покрити рискове

4.

Анализираме и ви консултираме по събраните оферти, за да сме сигурни, че получавате най –добрия продукт, качество и цена

5.

Подготвяме и проверяваме застрахователната документация. Запознаваме мениджмънта и служителите с покритията и механизмите за ползване

Изготвяме комуникационни материали и презентации

Поемаме администритовното обслужване на застрахователните полици, като ви помагаме за:

Превенция на риска

Бърза ликвидация

Следенето на падежи

Комплексна проверка на цялостната документация

Оптимизиране на квотата на щетимост и застрахователните ви договори

Комуникация. На всяка стъпка от процеса, сме в постоянна връзка с вас, като прилагаме и адаптираме най-добрите практики от международните пазари за вашия бизнес