Застраховка на кредитен риск

Начало Бизнес линии Застраховка на кредитен риск

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен посредник и консултант при застраховане на вземания?

Застрахователено посредничество и консултантиране при застраховане на вземания

Специализиран отдел
  • ARS Bulgaria развива своята местна експертиза в застраховането на вземания над 10 години. Ние сме първият брокер, който инвестира в екип, специализиращ в управление и застраховане на вземания
  • Екипът притежава широки познания в застраховането и финансирането на вземания, както и в местните и международните търговски практики
    Всеки бизнес има своите специфики и нашата задача е да структурираме застрахователни покрития, които отговарят на техните нужди
    Усилията ни са насочени както върху ценовите параметри, така и към подобряване на клаузите на полиците, за да получат клиентите ни максималното възможно обезщетение без забавяне или ненужна документална тежест
Нашият Екип
  • Експертизата на епипа ни се състои  в структуриране и договаряне на кредитнизастрахователни покрития  за целия свят,  експертиза в обезпечаване на кредитния риск, финансиране на вземания, и финансов анализ на длъжници, както и юридическа експертиза и опит в събиране на вземания и ликвидация на щети
Фокус върху нестандартни решения и иновации
  • ARS Bulgaria се ползва с доверието на първокласните застрахователи и успява да договори множество изключения от стандартните им условия, клаузи непознати на местния пазар, както и чрез иновации да помогне на клиентите си да застраховат рискове, които доскоро се смятаха за незастраховаеми. Също така структурираме решения за подобряване на оборотния капитал
Пазарен лидер
  • ARS Bulgaria е водещ брокер при застраховане на вземания с лидерски пазарен дял. ARS си партнира с утвърдени застрахователи и в зависимост от профила и нуждите на всеки свой клиент се обръща към местно представени застрахователи или такива от Лондон, Франкфурт или Брюксел
Съчетаване на застрахователни и банкови продукти

Съчетаване на застрахователни и банкови продукти

Притежаваният опит и експертиза в банки, факторинг компании и застрахователи, както и разнообразните казуси, за които съдействаме ежедневно, ни дават увереност, че ефективно можем да посъветваме клиентите си как да съчетават безпроблемно банкови и застрахователни инструменти за покритие на кредитния риск

Съдействие за запазване на лимитите и покритието

Съдействие за запазване на лимитите и покритието

Консултираме клиентите по условията на полиците, за да могат максимално да се възползват от възможностите за увеличаване и запазване на лимитите и покритието на купувачите. Съветваме как се да структурират транзакциите, така че да бъдат покрити и да не нарушават условията на застрахователната полица

Съдействие при застрахователни събития

Съдействие при застрахователни събития

Нашият екип оказва съдействие при забавени плащания от страна на купувачите на наши клиенти.
Ние подпомагаме да се осъществи превенция на измами, търговски спорове, както и своевременно да се отстранят пропуските в търговската и застрахователна документация