Общо и специализирано застраховане

Начало Бизнес линии Общо и специализирано застраховане

Общото и специализирано застраховане обхваща застраховки Имущество (в т.ч. сгради, машини, съоръжения и оборудване, стоково-материални запаси, стопански инвентар, електронна и офис техника, както и други видове ДМА), застраховки Прекъсване на дейността и Авария на машини, застраховки Всички рискове на Строителството и Монтажа, застраховки Отговорности (Обща гражданска отговорност; Отговорност на продукта; Отговорност на работодателя; Професионални отговорности; Кибер и GDPR отговорности), Товари по време на превоз (Карго и CMR), Селскостопанско застраховане (Земеделски култури; Животни), Авиационно, Морско, Банково застрахованеи застраховка Тероризъм

Защо ARS Bulgaria е предпочитаният застрахователен консултант по структуриране и управление на производствените и търговски рискове?

Консултантиране в общото и специализирано застраховане

Разработване и прилaгане на успешни практики и стратегии
  • Преглед и оценка на качеството, целесъобразността и пригодността на съществуващи покрития към дейността на фирмата. Изготвяне на доклад с конкретни препоръки за оптимизация на застрахователното покритие и становище във връзка със задължителни и препоръчителни покрития
  • Прилагане на най-добрите практики на местния и международния пазар в зависимост от конкретния случай. Възможност за използване ноу-хау и ангажиране на международни експерти чрез достъп до глобалната мрежа на Aon
  • Разработване на цялостна стратегия за управление на риска в предприятието с основна цел осигуряване на ефективна защита и превенция проявление на рискове
Специализиран екип
  • Специализация, опит и експертиза за ефективно управление на производствени и търговски рискове
  • Експертно съдействие и последващо обслужване при настъпване на застрахователно събитие и ликвидацията на щетите
  • Изградени стабилни партньорски взаимоотношения със застрахователни компании, осигуряващи на нас и нашите клиенти най-конкурентни условия инай-добър баланс между цена и  качество на покритието
Доверие и партньорство
  • Стремежът за изграждане на дългосрочни отношения, основани на доверие и партньорство с клиентите на компанията, които избират ARS Bulgaria за предпочитан партньор за няколко последователни години, дава възможност за детайлно опознаване особеностите на бизнеса, широк поглед върху развитието и своевременното подсигуряване на възникналите застрахователни потребности за адекватно и целесъобразно управление и обезпечавaне на рисковете
Нашият екип

Нашият екип

Екип висококвалифицирани експерти с над 10-годишен опит във водещи международни застрахователни компании и застрахователни брокери

Анализ и оценка на риска

Анализ и оценка на риска

Посещение на място от служител на ARS Bulgaria, който ще изготви препоръки за превенция на риска и становище за трансфериране чрез подходящ застрахователен продукт , който би отговорил най-адекватно на Вашите нужди

Застрахователни събития

Застрахователни събития

Експертно съдействие и последващо обслужване при настъпване на застрахователно събитие и ликвидацията на щетите. Ние обслужваме щети за над 5 млн. лв. годишно