Управление на глобални програми

Начало Бизнес линии Управление на глобални програми

Като кореспондент на Аon за България, отдел „Глобални клиенти“ на ARS Bulgaria обслужва международни клиенти на Aon и предоставя в България експертни съвети, консултации и ресурси, предлагани от Aon Risk Solutions в над 120 държави, в които Aon оперира, с което се отговаря на специфичните нужди на големите международни компании и се осигурява еднакво, високо ниво на обслужване на техните подразделения в света

 

Екипът работи с мрежата от международни клиенти на Aon и с клиенти, които имат нужда от управление на риск през граница, чрез ефективно изпълнение, координиране и оптимизиране на застрахователни програми и разработване на международни и местни решения за управление на риска

ARS Bulgaria, отдел „Глобални клиенти“ във факти и цифри:
  • Екип от експерти, добре запознати с уникалните предизвикателства на бизнеса на международно ниво, с над 15 години опит в застраховането
  • Екипът обслужва над 150 глобални и местни клиенти и е специализиран във въвеждането и обслужването на глобални застрахователни програми на местно ниво
  • Eкипът обслужва и клиенти на Aon, опериращи в Република Северна Македония и Албания
Оптимални и иновативни решения чрез използване на най-добрите технологични решения, съобразени със спецификата и нуждите на големите международни компании
  • Работа с различни платформи на Aon или на глобалните клиенти на Aon
  • Oбслужване и оказване на съдействие при работата с глобални застрахователни програми с оглед на тяхната специфика и съобразно законовата и нормативна уредба в България
  • Проследяване на бизнес развитието на местните клиенти. Идентифициране на нови рискове и предоставяне на адекватни застрахователни решения
  • Пълно съдействие при уреждане на щети, базирано на съществен опит с големи и сложни щети
  • Анализиране на застрахователните нужди и отговорности на клиентите по лизингови и други договори, съдействие и конслултиране при сделки по сливане/придобиване – due diligence
  • Консултиране по въпроси, касаещи местното законодателство в сферата на застраховането
Нашият екип

Нашият екип

Екипът се състои от професионалисти със задълбочени познания и над 20 годишен опит в работата с международни застрахователни програми и обслужването на големи международни компании

Международа експертиза

Международа експертиза

Eкипът на ARS Bulgaria обслужва и глобални клиенти на Aon, които оперират в Република Северна Македония и Албания

Специален софтуер

Специален софтуер

Уникална платформа, съдържаща широка база данни за застрахователните рискове и покрития на всички подразделения на глобалните клиенти в целия свят, разработена да отговори на специфичните нужди на международните компании